Saulkrastu Stars (1956.gada janvāris)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.


Saulkrastu Stars (1956.gada februāris)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.


Saulkrastu Stars (1956.gada marts)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada aprīlis)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada maijs)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada jūnijs)
Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1956.gada jūnijs)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada jūlijs)
Lasīt šeit :  Saulkrastu Stars (1956.gada jūlijs)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada augusts)


Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1956.gada augusts)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada septembris)
Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1956.gada septembris)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada oktobris)Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1956.gada oktobris)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada novembris)

Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1956.gada novembris)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1956.gada decembris)
Lasīt šeit : Saulkrastu Stars ( 1956.gada janvāris)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1955.gada janvāris)
Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1955.gada janvāris)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1955.gada februāris)Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1955.gada marts)Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1955.gada marts)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Stars (1955.gada aprīlis)Lasīt šeit : Saulkrastu Stars (1955.gada aprīlis)

Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada bibliotēkā.

Saulkrastu Avīze Nr.3 (2012.gada marts).

Lasīt šeit :  Saulkrastu Avīze Nr.3 (2012.gada marts). Avots: Novadpētniecības mapes Saulkrastu novada biblotēkā.